رنگهاي مورد استفاده در مقاصد ترافيكي رنگهاي مورد استفاده در مشخص كردن مسيرها و عالئم زميني ترافيكي عبارتند از اليه اي نازك از مواد تركيب شده. اين فصل به توضيح رنگهاي ترافيكي محلول در آب و محلول در حالل خواهد پرداخت. مهره هاي صيقلي در حين استفاده به سطح رنگ اضافه ميشوند تا به هنگام شب باز تابندگي داشته باشند.

 رنگهاي ترافيكي :

 نكاتي در مورد محوطه هاي پاركينگ با استفاده از نوع صحيح رنگ ترافيكي، نماي محوطه پاركينگ خود را حرفه‌اي كنيد. استفاده از ابزار صحيح از جمله استنسيل بتن و دستگاه خط كشي ، باعث ميشود كار شما همانگونه كه ميخواهيد حرفه‌اي و ماهرانه به نظر برسد. شما ميتوانيد تجربه مشتريان خود را با ايجاد پاركينگهايي بهبود بخشيد كه محل‌هاي توقف در آن به وضوح مشخص شده‌اند. 

از ماشين محاسب رنگ ما استفاده كنيد. ميتوانيد هزينه رنگ را با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد نيازهاي خط كشي خود مشخص نماييد. آنچه در مورد تمامي تجهيزات از اهميت برخوردار است اين است كه نيازي به استخدام فردي نداريد كه اين كار را براي شما انجام دهد. شما ميتوانيد اين كار را خود انجام داده و به نتيجه اي دست يابيد كه گويي كار توسط يك متخصص انجام شده است. 

مواد تشكيل دهنده رنگ ترافيكي:

طراحي رنگ ترافيكي بر پايه رزين هاي اكريليك، ترموپالست، كلرو كائوچو و وينيلي ميباشد رنگ ترافيكي داراي مقاومت بالاي سايشي و مقاومت هاي خوب مكانيكي و ضربه پذيري وبا انعطاف پذيري بالا ميباشد.

انواع رنگ ترافيكي :

1 .رنگ هاي ترافيكي سرد رنگ هاي ترافيكي گرم

2 . رنگ هاي ترافيكي سرد رنگهاي سرد ترافيكي

 نسبت به رنگهاي ترافيكي گرم و دوجزئي:

به دليل قيمت مناسب تر از رنگهاي سرد ترافيكي (رنگهاي تك جزيي) بيشتر در معابر فرعي و با تردد كمتر استفاده ميشود.

 رنگهاي سرد ترافيكي:

 طبق استانداردهاي سازمان ترافيك استان ها و وزارت راه بايد بعد از گذشت ۹ماه از اجراي كار(يا تحويل موقت پروژه) حداقل ماندگاري ۵۰درصد رنگ راداشته باشد. قابل ذكر است كه در پروژه هاي خط كشي پاركينگهاي شخصي استفاده از رنگهاي سرد ترافيكي به دليل مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادي و همچنين بدليل سهولت اجرا،نسبت به رنگهاي ترافيكي گرم و چند جزيي پيشنهاد ميشود .

 رنگ هاي ترافيكي گرم :

از رنگ هاي ترافيكي گرم در پروژه هاي پرتردد كه ماندگاري بيشتري موردنياز هست استفاده ميشود. در پروژه هاي بزرگ و پاركينگ‌هاي عمومي و مجتمع هاي تجاري و اداري با حجم تردد بالاي ترافيكي، اجراي خط كشي پاركينگ عمومي با رنگ هاي دوجزيي يا سه جزيي اجرا ميشود.همچنين در محل هاي پرتردد و ترافيك بالا

 مانند خط كشي هاي عابر پياده در سرتقاطع هاي پرترافيك، و يا رنگ آميزي سرعتگيرهاي با حجم بالاي تردد خودروها، بايد از رنگ هاي دو جزيي ويا سه جزيي داراي ماندگاري بالاي ۱۸ماه استفاده شود.

 آماده سازي سطح :

به ياد داشته باشيد كه سطح پاركينگ خود را آماده كنيد تا پيوستگي يكپارچه و هموار رنگ تضمين گردد. ( بتون جديد بايد براي حداقل 30 روز قبل از رنگ زدن در معرض هوا استحكام يابد).

 تعمير ترك‌ها تعمير:

 ترك‌ها گامي ضروري در آماده سازي سطح است. براي سطح آسفالت، با استفاده از برس استيل يا ماشين تميز كننده شكافها ، تركها را از مواد اضافي تميز كنيد. 

استفاده از رنگ ترافيكي بر روي سطوح داراي ترك و شكاف كه تعمير نشده باشند، از نماي حرفه‌اي محوطه پاركينگ شما خواهد كاست. 

پس از آماده سازي شكافها، آنها را با مايع يا مواد داغ پر كننده شكاف اضافه كنيد. 

تميز كردن آسفالت، لكه هاي روغن و گريس را برطرف سازيد. اين لكه‌ها روكار آسفالت را از بين برده و سطح پاركينگ را در معرض عناصر مختلف قرار ميدهند. ماده پاك كننده و برطرف كننده گريس Universal AK توليد ما ، در محيط زيست تجزيه پذير بوده و مخرب آن نيست. 

روكاري:

روكاري گامي ساده و سريع است كه عمر محوطه پاركينگ شما را افزايش ميدهد. اين مرحله قبل از استفاده از خطوط رنگ ترافيكي، آخرين مرحله محسوب ميگردد. آمادگي براي استفاده از رنگ با استفاده از شابلون به صورت دستي خطوط را با غلتك مشخص نماييد. ميتوانيد با صرف هزينه اي اندك بدهيد لبه خطوط را صاف كنند. اين كار وقت گيرتر و اجراي آن دشوار تر است. يا ميتوانيد يكي از دستگاههاي خط كشي ما را مورد استفاده قرار دهيد. قوطيهاي رنگ با سايزهاي مختلف متناسب با نياز شما بر روي اين دستگاه‌ها قابل نصب است. پيشنهاد ما دستگاههايي است كه با اندازه محوطه شما و انواع پروژههايي كه در دست اقدام داريد همخوان باشند. اين روش خط كشي، راهي ساده است و نياز به فعاليت زياد ندارد. 

منبع : شركت رنگ آريا پارس . مجموعه فرت